Już ponad 28 lat doświadczenia na rynku zadaszeń basenowych, tarasowych i spa
Menu
 

Użytkowanie

 

Instrukcje administracyjne

Sprawdź, czy musisz mieć pozwolenie na budowę zadaszenia basenu od lokalnych władz budowlanych. Na życzenie możemy zapewnić Państwu dokumentację techniczną zadaszenia dla organu budowlanego.

Opcje segmentów

Segmenty zadaszeń przesuwnych można zestawić w kilku różnych konfiguracjach. Każdy segment może być umieszczony na 2 prowadncach lub na jednej prowadnicyUmożliwia to różne kombinacje segmentów częściowo stałych i przesuwnychKombinacje te pozwalają Ci na przesuwanie segmentów od środka do obu końców (oszczędność na przestrzeni dlaprowadnic) lub prowadnice mogą być przedłużonye aby przesunąć wszystkie segmenty poza obrys basenu.

Segmenty przesuwne

Zadaszenie składa się z segmentów, które mogą poruszać w obu kierunkach. Segmenty mogą być przesuwane przez 1 osobę: szersze rodzaje zadaszeń (od 5 m szerokości wewnętrznej) powinny zostać przesuwane przez 2 osoby.

Czyszczenie

Poliwęglanu musi być regularnie czyszczony w celu usunięcia zabrudzeń z powierzchni. W większości przypadków potrzebne jest tylko płukanie go strumieniem wody. Jeśli mocno zabrudzone powierzchnie należy czyścić łagodnym detergentem ( Alukov bezpłatnie wysyła próbki poliwęglanu, by dokonać testów Państwa środka czyszczącego, przed pierwszym użyciem). Podczas czyszczenia powierzchni profili użyć czystej gąbki lub miękkiej mikrofibry, upewniając się, że nie zawierają one małych kawałków brudu lub piasku. Ważne jest, aby nie używać pasty ściernej do czyszczenia poliwęglanu, ponieważ mogą one trwale zarysować powierzchnię z poliwęglanu. Nie należy również używać produktów zawierających benzol, benzynę, aceton, lub proszek do czyszczenia. Nie zalecamy czyszczenia poliwęglanu, kiedy jest gorąco lub świeci słońce. Nie należy używać ostrych narzędzi do czyszczenia obudowy basenu..

Ochrona zadaszenia przed silnym wiatrem

Aby zapobiec  negatywnemu wpływowi wiatru na zadaszenia basenu , zadaszenie musi być rozłożone nad basenem a wszystkie zamki oraz blokady stosowane do mocowania obowiązkowo muszą być zamknięte. Przednie ściany szczytowe muszą być zamontowane i zabezpieczone, a wszystkie drzwi i inne otwory w obudowie muszą być zamknięte. Nie zalecamy manipulowania przy zadaszniu przy silnym wietrze!  Nie wchodzić lub nie zbliżać się do zadaszenia przy silnym wietrze!

Ochrona przed cieżkim śniegiem

Zimą nie należy dopuszczać do gromadzenia się na segmentyach zadaszenia dużej ilości śniegu. Waga mokrego leżącego śniegu jest wielokrotnie większa niż świeżego śniegu, np. przykład, 10 cm mokrego śniegu leżącego waży około 100 kg/m2. Wysokie i szerokie zadaszenia są szczególnie zagrożone. Śnieg musi być usuwany symetrycznie, idealnie z obu stron na raz, tak aby nie przeciążenia jednej strony konstrukcji.

Utrzymanie zadaszenia

Materiały użyte w konstrukcji zadaszenia są odporne na działanie wody i wilgoci; konstrukcja nie wymaga specjalnej konserwacji. ( wyjątek stanowią zamki i zawiasy, które powinny być  okresowo konserwowane smarem silikonowym)